Kategorie: Neubau

New Entrance to Careggi Hospital– Executive Center

Florence, Italy

Ipostudio Architetti, CSPE, Elio Di Franco, Florence, Italy
http://www.ipostudio.it

Bauherr: AOUC_Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Fotograf: Pietro Savorelli